imamka

Turistické trasy a cyklotrasy

Doporučené stezky Novohradska 

Řemeslo na řece... Stezka seznamuje návštěvníka především s historií mlýnů a hamrů v úseku mezi Kaplicí a česko-rakouskou hranicí v okolí Cetvin. Šest zastávkových míst přibližuje život na těchto dnes již technických památkách. Délka českého úseku je 24 hm. Na rakouské straně pak můžete absolvovat dalších 26 km. Zajížďka kvůli přechodu činí okolo 18 km. Na české straně stezka postupně vede okolo zaniklého Blábolilova mlýna v Kaplici k Velíškovu mlýnu, dále k mlýnům a hamrům v Cetvinách. Po přejezdu na rakouskou stranu se můžete těšit na zrekonstruované zříceniny starých hamrů v údolí řeky Feldaist, gotický kostel sv. Michala v Grünbachu u Freistadtu, koněspřežku a muzeum Péče o prádlo v Rainbachu... ¨

Údolím Černé...Naučná stezka údolím říčky Černé zavede návštěvníky do oblasti Benešovska. Jednotlivá zastavení představují zajímavosti přírody, historii osídlení a využití okolí této malebné říčky. Po úvodním zastavení směřuje stezka k nejstarší jihočeské vodní nádrži u obce Soběnov. U této přehrady je možné delší zastavení především pro milovníky sportovního či rekreačního rybolovu. Nerybařící turisté mohou dále pokračovat ke skalnímu ostrohu, který horolezcům nabízí 25 m vysokou skalní stěnu. Stezka odtud vede k zřícenině gotického hradu Sokolčí. Od zříceniny se vydáme podél "zdivočelé" říčky až k mlýnu zvanému U Dubu... Přes další zastávky věnované přírodním zajímavostem se poté dostaneme k vodní elektrárně, postavené již v r. 1994... 

Brána do Novohradských hor...Posláním naučné stezky je poznávání krajiny v nejbližším okolí Benešova. Okruh je zajímavý pro táborníky, rekreanty, turisty i školy. Stezka směřuje do údolí směrem k říčce Černé kolem bývalého poutního místa k památníku významného spisovatele Adalberta Stiftera. Proti proudu říčky dojdeme k bývalé huti Gabriela, kde se sklo vyrábělo již od 17. století. Po sklářském zpestření sleduje stezka především přírodní zajímavosti - mohutný modřín, flóru a faunu v okolí říčky Černé či informace a zastávky se zaměřením na horopis a geologii Novohradských hor. Poslední zastavení "Chudobinec" připomíná významný zakladatelský čin J. Gangla a další osobnosti benešovské historie... 

Vyšenské kopce ...Naučná stezka přivádí turistu do Národní přírodní rezervace Vyšenské kopce, která je jedním z nejzajímavějších území na jihu Čech. Označení "botanická zahrada jižních Čech" není rozhodně náhodné. Vyšenské kopce se totiž nacházejí na pro tuto oblast netypickém vápencovém podloží. Proto zde návštěvník může pozorovat druhově velmi rozmanitou flóru a faunu... 

Třísov - Dívčí Kámen – Holubov Naučná stezka přivádí návštěvníka do oblasti, kde se v blízkosti dnešních přírodních pozoruhodností již od pravěku odehrávalo mnoho zajímavých událostí. Začátek stezky je v osadě Třísov, odkud se vydáváme do nedalekého keltského oppidia... Po seznámení s keltským sídlištěm pokračujeme směrem ke Křemžskému potoku, který nás dovede k Vltavě. Nad údolím se tyčí zřícenina hradu Dívčí Kámen. Poté se rozloučíme s Vltavou a budeme pokračovat proti proudu Křemžského potoka, často využívaného ke stavbě mlýnů, hamrů a později i elektráren... 

Waldviertelská textilní cesta Toto putování historií a přítomností textilní výroby tvoří most mezi třemi textilními muzei a moderními výrobními podniky, kde si můžete za výrobní ceny nykoupit kvalitní zboží a také si částečně prohlédnout provoz. Můžete se podívat do textilních dílen, malých ateliérů a shlédnout historickou architekturu textilek a tkalcoven. Čtyřicet budov na trase stezky je opatřeno typickými modrými ukazateli a informačními cedulemi a poskytuje náhled do hospodářských odvětví, která ukazují na dlouhou tradici v regionu Waldviertelu... 

1. dolnorakouská proutkařská stezka. Dolnorakouská proutkařská stezka začíná u Bioenergetického tréninkového centra (BRTZ). Dále vede přes Kreuzbeg na Johannesburg a dále přes "malou kamennou komnatu" k "velké kamenné komnatě" a odtud zpátky do Großschönau. Na trase je 60 míst vyznačeno tak, že každý může samostatně s virgulí (proutkem) tuto cestu projít, zkoumat, měřit, proutkařit, jak je mu libo. 

Trhosvinensko...Lesní cestou od kostela Nejsvětější Trojice pokračuje stezka směrem ke Trajerů mlýnu, který se nachází na kraji Klenského potoka. Samotný mlýn je příkladem drobného zdroje elektrické energie. Údolím potoka můžeme pokračovat přes místa zvaná "Valcha" a "U Lomečku" až k Buškovu hamru, který je významnou technickou památkou. Po prohlídce pokračujeme přes zachovalé terasovité meze zpět k Trhovým Svinům, do kterých můžeme vstoupit zalesněnou roklí zvanou "Skautský park". Zájemci zde mohou hledat vltavíny... 

Krajinou humanityCo mají společného Lev N. Tolstoj, "Mahátma" Gándhí či tibetský dalajlama Tändzin Gjameccho s krajinou Novohradských a Slepičích hor? Vedou snad některé stopy jejich činnosti až do tohoto zapomenutého kraje? Odpovědi na tyto otázky a mnoho dalších zajímavostí najdete v okolí obce Chvalkov...
Přijďte se potkat s osobnostmi, které zasvětily svůj život tomu, aby se v lidských srdcích opět probudila láska, dobro a soucit. 
 

Lesní otužování a fitness dráha Gabrielental a Pivní stezka ve WeitřeGabrielino údolí – GabrielentalPo bezplatném použití lesního a vodního tělovýchovného zařízení a po následujícím vyzkoušení stezky pro fitness přijdete ke dvěma balvanům, které se jmenují louisenstein a Theresienstein. Další stanice je dřevěná skříňka, která byla postupně návštěvníky plněna mariánskými devocionáliemi.. Následuje "obětní kámen", výšková cesta, paseka s dřevěným domkem a dřevorubcovým pramenem. Najdete tu také Křížový balvan, pamětní kameny, Gabrielův vrchol, Weyringerovu fontánu, praporový kámen, Kordikův pomník a Kordikův pramen.  Lesní otužování a fitness dráhaLesní a vodní tělovýchovné zařízení podle Dr. Kneippa umožňije návštěvníkům, aby vyzkoušeli vliv tělocviku ve vodě a sportu v přírodě. U všech sportovních nářadí jsou navěšeny důvtipně vytvořené tabulky, dle kterých každý pochopí použití... Pivní stezka ve WeitřeStezka byla vytvořena v r. 1994, a je výzvou k objevení umění vaření piva. Weitra je v Rakousku nejstarším městem s právem vařit pivo a proto se zde mohou návštěvníci dozvědět o historii tohoto řemesla opravdu mnoho. Předem objednané skupiny mohou být prováděny kdykoli v průběhu roku 

Cesta plná zážitků HeinrichsStezka nabízí každému něco. Vedle nejrůznějších kamenných formací jako např. "bochník", "pecen", "mísa" či dvojviklan - jediný v Evropě -, se můžete nechat rozmazlovat také kulinářsky, např. na osmém stanovišti... Nejvyšším bodem na cestě plné zážitků je Mandelstein (874 m). Nejpozoruhodnější skalní útvary jsou monumentální stěna, nazývaná "Castelliwand" a Mandelsteinská skalní brána. Po několika zastávkách se doputuje přes Göllitzbach až k "Čertově bráně" (Hölltor), poslední zastáce Henrichského putování. 

Pamětí Novohradska...Lesními úseky kolem kaskády rybníků se dostaneme až k Žárskému rybníku. Po silnici pak dojedeme do Žumberka, kde si můžeme prohlédnout gotickou tvrz s expozicí jihočeského malovaného nábytku...V Horní Stropnici nás čeká prohlídka románského kostela a poté stoupání do Novohradských hor k obci Dobrá Voda. Zde se můžeme nejenom osvěžit u léčivého pramene,ale i navštívit poutní kostel Panny Marie...Z Dobré Vody odjíždíme směrem na Šejby...Cestou se můžeme vykoupat ve Veverském rybníku a prohlédnout si unikátní Přesličkový rybník... 

Tereziino údolí - národní přírodní památka Národní přírodní památka Tereziino údolí byla budována v průběhu tří století hraběcí rodinou Buquoytů. Park, jímž protéká říčka Stropnice, se původně jmenoval Krásné údolí. V dalším průběhu dějin pak byly v parku vystavěny velmi zajímavé budovy, které měly dokreslovat romanticko-sentimentální vzhled parku. Toto období vyvrcholilo zbudováním umělého vodopádu, v jehož okolí byly do skal vytesány verše romantických básníků... Na trase tak návštěvníka čekají nádherná zákoutí říčky Stropnice, zajímavé dřeviny a pozoruhodná uskupení dubů, buků, smrků a borovic.Součástí trasy je též významná gotická tvrz Cuknštejn - vzácný příklad vladyckého sídla ze sklonku středověku. 

NOVINKY Z REGIONU

26.07.2011

Muzeum užitkových vozidel

Zajeďte se podívat do Trhových Svinů do nově otevřeného muzea užitkových vozidel. Vítáni ...
07.06.2011

Aktuální státní svátky v Rakousku 2011

26.10. Národní den

1.11. Svátek Všech svatých

8.12. Svátek nepos ...

Doporučujeme:
Wellness hotel
Vybavení obchodů
Ubytování Nové Hrady
Zahradní nářadí Fiskars
České sedací soupravy
Odstranění tetování
Studium v USA na středních školách