imamka

Přírodní léčivý zdroj

thumb_prirodnizdroj01Přírodní léčivý zdroj: peloid

Ložisko: Spálená Borkovna, polesí Barbora

Způsob aplikace: slatinné koupele, slatinné zábaly

Navrhovaný přírodní léčivý zdroj je slatina z výše uvedeného ložiska na-cházejícího se přibližně na polovině trasy mezi městem Třeboň a městem Nové Hrady. Vzhledem k faktu, že hlavní léčebnou indikací peloidů jsou revmatické choroby, navrhované nově zřizované wellness zařízení má za hlavní léčebnou náplň léčbu onemocnění pohybového aparátu. U léčby peloidy byly prokázány účinky mechanické, fyzikální, fyzikálně – chemické, chemické i biochemické.

Peloid využívaný z výše uvedeného ložiska je již po řadu let s dostatečnými zkušenostmi zejména v oblasti léčebného působení využíván k léčbě daného typu onemocnění pohybového aparátu v třeboňských městských slatinných lázních.Z dosavadních referencí je známo, že se jedná o rašelinu slatinnou prostou čistou, která svými fyzikálními, fyzikálně chemickými a balneotechnickými vlastnostmi splňuje dané požadavky na její využití v oblasti léčby ve formě slatinných koupelí a zábalů, zejména díky svým termofyzikálním vlastnostem, kdy se připravená směs vody a slatiny stává kvalitním donátorem tepla po celou dobu předpokládané délky procedury, cca 15 – 25 minut. Při použití peloidních zábalů a koupelí je vzhledem k dosavadním zkušenostem při vhodné aplikaci a lékařské péči zřejmý léčebný efekt účinného celkového či lokálního dávkování tepla, dále psychosomatický efekt a podle zatím nepotvrzených předpokladů i příznivého účinku peloidu i na kožní povrch.

V prvotní fázi zřízení léčebných lázní vychází návrh právě z využití peloidu coby přírodního léčebného zdroje, v druhé fázi pak počítá s dokončením započatého průzkumu přírodních pramenů nacházejících se v lokalitě Tereziina údolí, kdy byl proveden úvodní výzkum geologických poměrů právě této lokalitě a firmou Geofyzika – Novák, Jelmo 16, 37371 Rudolfov. Dle zjištěných výsledků je doporučen specializovaný průzkum u puklinového pramene, který je výronem radioaktivní vody v hlubším oběhu a lze uvažovat o léčebném využití tohoto pramene. V neposlední řadě též specializovaný průzkum a rozbor klimatických podmínek v oblasti Terčina údolí doporučuje zvážit využití dané lokality coby léčebné pro respirační onemocněné a potíže.

NOVINKY Z REGIONU

26.07.2011

Muzeum užitkových vozidel

Zajeďte se podívat do Trhových Svinů do nově otevřeného muzea užitkových vozidel. Vítáni ...
07.06.2011

Aktuální státní svátky v Rakousku 2011

26.10. Národní den

1.11. Svátek Všech svatých

8.12. Svátek nepos ...

Doporučujeme:
Wellness hotel
Vybavení obchodů
Ubytování Nové Hrady
Zahradní nářadí Fiskars
České sedací soupravy
Odstranění tetování
Studium v USA na středních školách